Netransparentná rada školy – a koho je to vina?

Autor: Tomáš Foldyna | 30.4.2013 o 20:55 | (upravené 30.4.2013 o 21:32) Karma článku: 6,12 | Prečítané:  2016x

Neustále presakujú informácie z niektorých škôl, ako boli voľby do rady školy za rodičov a učiteľov netransparentné a zmanipulované. Ako stále vyhráva skupina okolo rovnakého riaditeľa, resp. ako niekto presadil svojich kandidátov. Netransparentné praktiky môžeme oprávnene kritizovať, je ale spravodlivé povedať, že pomyselná lopta je na druhej strane ihriska.

O veciach súvisiacich s radou školy, vymenovávaní a odvolávaní riaditeľa sa môžeme po určitom hľadaní dočítať v nasledovných zákonoch a vyhláškach:

 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (posledné zmeny v roku 2012).
 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.230/2009,ktorou sa uvedená vyhláška 291/2004 mení.
 • Zákon č. 325/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kraje (VÚC) a obce môžu upraviť ďalšie detaily formou „Všeobecne záväzného nariadenia" (VZN),„Pedagogicko-organizačných pokynov" (POP) resp. formou „Metodických usmernení" (tieto vydáva aj ministerstvo).

Ako dlho trvá napísať transparentnejšie pravidlá (zákon, vyhláška, VZN, POP...) volieb do rady školy? Priemerne inteligentný jedinec to zvládne za hodinu-dve, niekoľkočlenná komisia podľa Murphyho zákonov za niekoľko dní usilovnej práce. Je možné urobiť verejnú súťaž a vybrať najlepší návrh. Žiadny nebude ideálny, ale určite to bude lepšie ako súčasný stav, kedy si každý robí, čo chce a ako chce. Jeden z možných príkladov nájdete v prílohe.

Čo z toho vyplýva? Nič nebránilo dostatočne jasne špecifikovať, ako majú voľby do rady školy prebiehať. Štátnym orgánom nikto nezakázal vydať príslušnú vyhlášku, VZN, POP alebo metodické usmernenia. Vážne pochybujem, že by existoval tajný pokyn priamo z vlády, ktorý by zakazoval čokoľvek urobiť pre transparentnosť vo voľbe do rady školy.

Vážení priatelia, prostriedky boli a sú. Ľudovo povedané - lopata, miešačka, voda, štrk a cement je. Aj tá elektrika sa nájde. Problém nie je komplikovaný, ani časovo. Čo zabránilo namiešať správny betón? Na to sa musíme pozrieť.

Rébus?

Tento „rébus" sa svojou úrovňou nepribližuje ani krížovke v časopise pre dôchodcov. Väčšina z vás čitateľov riešenie dávno pozná a nepotrebuje, aby to dajaký niktoš (Foldyna) ešte aj písal. Jednoducho povedané, väčšinu riaditeľov považujú zriaďovatelia za „vyhovujúcich" a ich voľby „netransparentnými" radami škôl zriaďovateľom vonkoncom neprekážali. Prečo by im podrezávali vetvu, na ktorej sedeli?

Problém je, že nie všetky miesta sa podarilo obsadiť „svojimi" ľuďmi. Niektorí ambiciózni, ktorým sa sľubuje riaditeľská stolička, strácajú trpezlivosť. Pre spravodlivosť je potrebné napísať, že nájdeme aj riaditeľov, ktorí si cez odpor zriaďovateľa urobili zo školy skoro súkromný rodinný podnik. To nemusíme zakrývať.

Transparentnosť je palica s dvoma koncami. Pomocou nej 5 nežiaducich riaditeľov vykúrime, ale zrušíme aj 10 svojich. Ako vyriešiť problém? Výsledok poznáte. Fragmenty úvah a nespokojnosti zriaďovateľov sa dostali do „Správy o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu". Zdroje: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=454http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=382317

Citujem zo strany 28 (podčiarknuté mnou):

„ ...(145) Z pohľadu zriaďovateľov škôl a školských zariadení sa ako problém javí činnosť orgánov školskej samosprávy, najmä v oblasti menovania a odvolávania riaditeľov škôl. Veľmi často sa stáva, že radu školy „ovládnu" zamestnanci školy, ktorí následne rozhodujú o bytí a nebytí riaditeľa. Zriaďovatelia sa vyjadrili, že veľmi často sa rady školy zbavovali najmä riaditeľov, ktorí tvrdo vyžadovali disciplínu a plnenie pracovných povinností. Z pohľadu zamestnancov sa situácia javí často opačne, zriaďovateľ a riaditeľ ovládnu radu školy a jej kontrolná funkcia sa stáva formálnou.

(146) Treba brať do úvahy, že školská samospráva v dnešnej podobe v podstate existuje od roku 1990, teda vznikla za úplne iných podmienok, aké sú dnes, v podstate všetky školy a školské zariadenia boli štátne, V súčasnosti sa zriaďovateľská pôsobnosť štátu prostredníctvom obvodných úradov v sídle kraja rozšírila na obce, samosprávne kraje, cirkvi, iné právnické a fyzické osoby. Zastávame názor, že menovanie a odvolávanie riaditeľa školy by malo byť výhradne v kompetencii zriaďovateľa, lebo ten nesie zodpovednosť za chod školy resp. školského zariadenia. Zároveň je potrebné upraviť pôsobnosť rady školy tak, aby mohla reálne vykonávať svoju kontrolnú funkciu. ..." Koniec citátu.

Nádhera. Celý dlhý text Správy je prešpikovaný tabuľkami, číslami s presnými počtami škôl do poslednej dedinskej, štatistickými ukazovateľmi, dokazovaniami. A do toho ako päsť na oko uvedené odseky s formuláciami typu „sa javí", „veľmi často sa stáva", „najmä riaditeľov, ktorí tvrdo vyžadovali", „zastávame názor".

Čo k tomu dodať? Čo to znamená „veľmi často sa stáva"? Koľkokrát sa to stalo, na základe akých kritérií to niekto určil a zrátal? Komu sa to „javí"? Niekto to analyzoval? Aké sú počty riaditeľov, ktorí „tvrdo vyžadovali" a tých menej dobrých? Kto ich hodnotil a na základe čoho? Ktorí zriaďovatelia to tvrdia? Zriaďovateľ je napríklad obec a obec má volených poslancov, máme uznesenia desiatok, stoviek obecných zastupiteľstiev o tomto probléme? Alebo sa niektorí primátori len tak posťažovali a už navrhujeme zmeny na celoštátnej úrovni? Vážení zostavovatelia správy - nič také ako názor, pohľad zriaďovateľa, obce, neexistuje. Názor majú iba konkrétni ľudia a potom môžeme spočítať, koľkí majú rovnaký názor.

Tvrdenia v Správe sú zvláštne. Analogicky môžeme povedať, že niektorí voliči si zle vyberú starostu obce alebo poslancov. Preto by mala starostov odborne vyberať vláda, ktorá nesie zodpovednosť za Slovensko (či systém samosprávy na malom Slovensku náhodou nie je prekomplikovaný, je druhá vec). Alebo niektorí vodiči si vyberú nevhodný automobil, ba aj neoptimálnu trasu jazdy, preto za ne bude o týchto veciach odborne rozhodovať dopravný inšpektorát...

Záver

Vina za netransparentné voľby do rady školy a ich prípadnú podporu „nesprávneho" riaditeľa neleží ani na riaditeľoch, ani na učiteľoch, ani na rodičoch. Vina, ak môžem toto slovo v danom kontexte použiť, je na strane tých, ktorí sa mali postarať o definovanie spôsobu volieb do rady školy.

Je potrebné pomenovať veci správnymi slovami. Keď je politická objednávka a politická vôľa urobiť zmenu právomocí rady školy, tak to skrátka napíšme a neskrývajme sa za frázy a odôvodnenia, ktoré sú hodné politického propagandistu, nie ministerstva školstva. Nepíšme frázy o kontrolnej funkcii rady školy, keď jej zoberieme právomoci. Ako to bude reálne fungovať? Kto bude čítať závery takejto rady školy a brať ich do úvahy? Iba ten, kto bude chcieť.

Ako som písal v minulom článku na rovnakú tému. Kto pozná pomery v obciach, dobre vie, že pod magickým termínom „zriaďovateľ", sa skrýva vôľa hŕstky konkrétnych ľudí, niekedy iba jediného človeka. Keď oklieštime reálne právomoci rady školy, tak ich teda rovno zrušme a nechajme skutočnú ťarchu zodpovednosti na zriaďovateľa. Ľudia sa vo voľnom čase môžu venovať užitočnejším činnostiam. Teoreticky môžu voliči raz za 5 rokov magického zriaďovateľa „pochváliť" za jeho otcovskú starostlivosť o školstvo v obecných voľbách. Ak na voľby vôbec prídu...

Mimochodom, je trocha smiešne, keď sa kritizuje nízka účasť vo voľbách do rady školy. Pritom samotné zastupiteľstvo alebo starosta mohli byť napríklad zvolení hlasmi 38% zúčastnených voličov pri účasti 25% voličov. To znamená reálnu podporu iba 9,5% oprávnených voličov. Ozaj „zastupiteľstvo". Hovorí sa, že všetci mohli prísť na obecné voľby. Mohli. Aj na voľby do rady školy môžu prísť všetci alebo skoro všetci rodičia...

Je potrebné doplniť námietku proti takzvanej „zodpovednosti zriaďovateľa". Osoby, ktoré zastupujú zriaďovateľa, sa môžu v ďalších voľbách zmeniť. V dôsledku toho sa zodpovedný, náročný riaditeľ cez noc zázračne premení na celkom nevyhovujúceho a opačne.

Dodatok

Aby nedošlo ku nedorozumeniu. Vôbec netvrdím, že dnešné fungovanie rád škôl je dobré. Dokonca si ani nemyslím, že bez nich by riaditelia nemohli byť dobrí, možno aj lepší. Mohli. Len by musela existovať vôľa vytvoriť dobrý systém dlhodobého sledovania kandidátov, výberu, zaškoľovania, skúšobných dôb vo funkcii, hodnotenia, zodpovednosti a postihu aj tých, ktorí vyberajú. S tým je ale veľa, veľa práce, do ktorej sa nikomu nechce.

Verejne diskutujme veselo ďalej. Keď ministerstvo naozaj zaujíma názor verejnosti, tak môže použiť okrem drahého referenda aj lacnejšie prostriedky, i keď menej preukazné - elektronické ankety, sociálne siete, internetové petície. Pozitívna správa je, že bol pravdepodobne vytvorený priestor na portáli ministerstva pre pripomienky. Necháme sa prekvapiť ...

 


 

Príloha:

Transparentný spôsob vykonania volieb do rady školy - príklad pravidiel

Skúsme narýchlo urobiť prácu za niekoho iného a vymyslime pravidlá volieb do rady školy. Pritom vymenujeme aj často kritizované problémy pri voľbách členov rady školy.

Problém - vyhlásenie a zverejnenie volieb

1. Voľby do rady školy za rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov vyhlási zriaďovateľ (nie riaditeľ, ten predsa „manipuluje") najneskôr 40 dní pred ukončením funkčného obdobia existujúcej rady školy (zriaďovateľ pozná funkčné obdobie rady školy, nakoľko jej odovzdáva poverovacie listiny). Oznam o voľbách, termínoch a ďalších náležitostiach je najneskôr 30 dní pred dňom volieb v tomto termíne zverejnený na:

 • webových stránkach školy, webových stránkach zriaďovateľa,
 • výveske s minimálnou veľkosťou A3 viditeľne pri vstupe do školy (umiestnenie určí zriaďovateľ),
 • zápisom do žiackych knižiek žiakom, rodičia potvrdia podpisom (vykoná škola, kontroluje zriaďovateľ),
 • e-mailom tým rodičom, ktorí poskytli škole svoju e-mailovú adresu (vykoná škola, kontroluje zriaďovateľ).

Pozn. doplňujúce voľby za členov, ktorým sa skončilo funkčné obdobie odchodom dieťaťa alebo odišli z iných príčin, vyhlási zriaďovateľ na žiadosť rady školy.

Problém - spôsob kandidovania do rady školy

2. Kandidovať do rady školy môže každý rodič, pedagogický a nepedagogický zamestnanec. Kandidát sa môže prihlásiť najneskôr 15 dní pred termínom volieb písomne (formulár na stiahnutie na stránkach školy 30 dní pred voľbami).

Problém - zverejnenie kandidátov a ich propagácia

3. Po prihlásení kandidáta do 3 pracovných dní po doručení prihlášky škola zaistí:

 • zverejnenie mena kandidáta a triedu jeho dieťaťa na webových stránkach školy,
 • zverejnenie nasledovných informácií na stránkach školy, ak ich kandidát dodá (do 3 pracovných dní po dodaní):
 • fotografiu veľkosti (definovaná max, veľkosť),
 • vek, povolanie, zamestnávateľ, obec bydliska,
 • charakteristiku, životopis (definovaný maximálny rozsah),
 • text pre voličov v rozsahu (definovaný maximálny rozsah),
 • škola zverejní na určenom mieste kandidátom dodaný volebný leták s veľkosťou maximálne A5,
 • škola určí pre kandidáta priestor a termín v triede školy jeho dieťaťa v čase od 17:00-19:00 v pracovný deň na jeho stretnutie s voličmi, najneskôr 3 dni pred konaním volieb. Termín stretnutia zverejní na stránkach školy najneskôr 5 dní pred jeho konaním,
 • ďalšia osobná volebná agitácia voliča je v kompetencii kandidáta.

 

Problém - zloženie volebných komisií, možný stret záujmov

4. Do volebnej komisie sú nominovaní:

 • 1 zástupca zriaďovateľa,
 • 1 zástupca vedenia školy,
 • 3 zástupcovia rodičov zvolení nasledovne:1 zástupca za každú triedu zvolený na triednom aktíve tajnou voľbou (minimálne 10 dní pred voľbami, termín vyhlásený zápisom v žiackych knižkách a na webových stránkach školy 5 dní predtým). Zvolení zástupcovia tried volia 3 členov volebnej komisie za rodičovna spoločnom zasadnutí ihneď po triednych aktívoch.
 • Kandidáti na členov rady ani ich rodinní príslušníci nemôžu byť vo volebnej komisii.
 • 1 zástupca najsilnejšej opozičnej strany VÚC resp. obce(ak ho daná strana nominuje),
 • (prípadný párny počet doplní vedenie školy jedným ďalším nominovaným členom komisie).

 

Problém - čas konania volieb, formálne konané prvé kolo

5. Voľby sú jednokolové, vykonajú sa v priestoroch školy, v určenom termíne v pracovný deň v čase od 15:00 - 19:00 (ako ukazuje prax, je úspechom dostať časť rodičov na jedno kolo volieb, nieto na dve kolá )

Problém - netransparentné sčítanie hlasov

6. Sčítanie hlasov sa vykoná bezprostredne po voľbách. Na rozdiel od volieb parlamentných nie je jasné, kto je za akú „stranu" a je ťažké zaistiť prítomnosť všetkých záujmových skupín v komisii. Akákoľvek manipulácia s volebnými urnami, otváranie volebných urien a sčítavanie hlasov sa preto vykoná:

 • pod obrazovým a zvukovým záznamom minimálne jednej kamery/mobilného telefónu (obrazový záznam je dnes veľmi lacná záležitosť) tak, aby bola viditeľná akákoľvek manipulácia s volebnými urnami a lístkami,
 • manipulácia s urnami a hlasovacími lístkami musí prebiehať na takom mieste, aby mohla byť sledovaná z odstupu voličmi, ktorí o to majú záujem (min. 10 ľudí súčasne) (...existujú triedy s oknami do chodby, spoločenské miestnosti, atď.),
 • obrazový záznam (záznamy) bude k dispozícii na stránkach školy do 24 hodín po ukončení volieb po dobu minimálne 30 dní,
 • všetky vyplnené aj neplatné hlasovacie lístky musia byť uložené, zapečatené a zabezpečené proti neoprávnenej manipulácii po dobu minimálne 30 dní po skončení volieb. Spôsob uloženia volebných lístkov sa môže riadiť osobitnými predpismi s cieľom zabrániť nežiaducej manipulácii.

7. Výsledky volieb sú oznámené prostredníctvom webovej stránky školy a vývesky na určenom mieste na škole do 24 hodín.

8. Námietky je možné môže uplatniť do 15 dní po oznámení výsledkov. Na žiadosť:

 • aspoň 30 percent zúčastnených voličov,
 • riaditeľa školy,
 • zriaďovateľa ,
 • iného orgánu štátnej správu alebo samosprávy

bude vykonané prepočítanie hlasov do 10 dní od doručenia žiadosti. Termín určí zriaďovateľ. Prepočítanie hlasov vykoná volebná komisia, doplnená o zástupcov osôb, ktoré podali námietku a notára (notár na náklady tých, ktorí podali námietku).

9. Prípadné ďalšie spory bude riešiť súd.

Poznámka: Toto je iba príklad pravidiel a isto tam nájdete niektoré chyby alebo nezrovnalosti. Môžeme si predstaviť množstvo iných pravidiel, dôkladnejších alebo jednoduchších.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: O Ficovom hlase sme viedli polemiky

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii.

ŠPORT

Nórsky divák nevedel, že Sagana na Tour de France vylúčili

Ľudia v Nórsku si majstrovstvá sveta v cyklistike užívajú.

DOMOV

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru.


Už ste čítali?